ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

За родители

Анкета сред родителите на децата, родени през 2014 и 2015 г
Заявление за отсъствия по уважителни причини

Декларация - отцъствия

График за приемане

График взимане

Информирано съгласие

 

Заявление за отсъствие по семейни причини

 

Насоки за организиране на дейностите в детските градини за учебната 2020/2021 г.

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия
Прием

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Вестник Марица Силата да знаеш...
История на Коронавируса История за Коронавируса
Дигитална среда
Приказка Онлайн междучасие с Разказвача на приказки
Logo Актуална информация
Как да говорим с децата за COVID-19(коронавирус)
Интерес към детето

Интерес към детето

Създаване на хигиенни навици у детето – миене на ръце и зъби, къпане, преобличане