ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

За родители

Академия за родители

10 Златни правила за възпитанието

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

Наредба № 6 от 9 юли 2019 г. За реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести предавани по въздушно-капков път

 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
 

   Заявление по семейни причини

   Самостоятелна форма на обучение

Насоки за организиране на дейностите в ДГ за учебната 2021/2022 г.

Какво трябва да знаят родителите на деца,

посещаващи ДГ и училища в условията на COVID-19

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия
Прием

Мерки за организиране на дейностите в ДГ и ясли

след възстановяване на приема на деца

Вестник Марица Силата да знаеш...
История на Коронавируса История за Коронавируса
Дигитална среда
Приказка Онлайн междучасие с Разказвача на приказки
Logo Актуална информация
Как да говорим с децата за COVID-19(коронавирус)
Интерес към детето

Интерес към детето

Създаване на хигиенни навици у детето – миене на ръце и зъби, къпане, преобличане