ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

Правилник за създаване на обществения съвет

 

 2023-2024 учебна година

1. Покана за заседание на обществен съвет за 28.09.2023 г.

2. Протокол от заседание на 28.09.2023 г.

3. Покана за извънредно заседание на обществен съвет за 15.11.2023 г.

4. Протокол от заседание на 15.11.2023 г.

5. Покана за заседание на обществен съвет за 31.01.2024 г.

6. Протокол от заседание на 31.01.2024 г.

5. Покана за заседание на обществен съвет за 16.04.2024 г.


 2022-2023 учебна година

1. Покана за първо заседание на обществен съвет за 04.10.2022 г.

2. Протокол от 04.10.2022 г.

3. Излъчване на членове на общественият съвет, по групи.

4. Покана за заседание на обществен съвет за 17.01.2023 г.

5. Протокол - излъчване на членове на общественият съвет от 17.01.2022 г.

6. Покана за заседание на обществен съвет за 26.01.2023 г.

7. Протокол от заседание на 26.01.2023 г.

8. Покана за заседание на обществен съвет за 11.04.2023 г.

9. Протокол от заседание на 11.04.2023 г.


2021-2022 учебна година

1. Покана за първо заседание на обществен съвет за 25.10.2021 г.

2. Протокол от 25.10.2021 г.

3. Покана за второ заседание на обществен съвет за 27.01.2021 г.

4. Протокол от 27.01.2021 г.

5. Покана за трето заседание на обществен съвет за 10.03.2022 г.

6. Протокол от 10.03.2021 г.

7. Покана за четвърто заседание на обществен съвет за 05.07.2022 г.


2020-2021 учебна година

1. Покана за първо заседание на обществен съвет за 12.10.2020 г.

2. Протокол от 12.10.2020 г.

3. Покана за второ заседание на обществен съвет за 28.01.2021 г.

4. Протокол от 28.01.2021 г.

5. Покана за трето заседание на обществен съвет за 27.04.2021 г.

6. Протокол от 27.04.2021 г.

7. Покана за четвърто заседание на обществен съвет за 02.07.2021 г.

8. Протокол от 02.07.2021 г.


2019-2020 учебна година

1. Покана за нов обществен съвет за 27.01.2020 г.

2. Протокол от 27.01.2020 г. 

3. Покана за първо заседание на обществен съвет за 10.02.2020 г.

4. Протокол от първо заседание на Обществен съвет от 10.02.2020 г.

5. Покана за вторво заседание на обществен съвет за 22.05.2020 г.

6. Протокол от 22.05.2020 г. 

7. Покана за извънреден обществен съвет за 04.06.2020 г.

8. Протокол от 04.06.2020 г.