ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

2020-2021 учебна година

1. Покана за първо заседание на обществен съвет за 28.01.2021 г.

2. Протокол от 28.01.2021 г.

3. Покана за второ заседание на обществен съвет за 27.04.2021 г.

4. Протокол от 28.04.2021 г.

5. Покана за трето заседание на обществен съвет за 02.07.2021 г.

6. Протокол от 02.07.2021 г.

7. Покана за четвърто заседание на обществен съвет за 25.10.2021 г.

8. Протокол от 25.10.2021 г.


2019-2020 учебна година

1. Правилник за създаване на обществения съвет

2. Покана за нов обществен съвет за 27.01.2020 г.

3. Протокол №1 от 27.01.2020 г. 

4. Покана за първо заседание на обществен съвет за 10.02.2020 г.

5. Протокол 2 от първо заседание на Обществен съвет от 10.02.2020 г.

6. Покана за вторво заседание на обществен съвет за 22.05.2020 г.

7. Протокол №3 от 22.05.2020 г. 

8. Покана за извънреден обществен съвет за 04.06.2020 г.

9. Протокол №4 от 04.06.2020 г.

10. Покана за първо заседание на обществен съвет за 12.10.2020 г.

11. Протокол от 12.10.2020 г.