ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Квалификации

11 и 12.09.2023 г. "Обучение по първа долекарска помощ"

.........................................................................................................................................................

15.05.2023 г. "БДП"

.........................................................................................................................................................

22.04.2023 г. "Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини"

.........................................................................................................................................................

10 и 11.04.2023 г. "Как да работим с родителите – стратегии за ефективно

                              взаимодействие между училището и семейството“

.........................................................................................................................................................

19.11.2022 г. "Семейството и Детската градина - едно възможно партньорство”