ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Екип

 

От учебната 2019/2020 година всички учители в детската градина са завършили Монтесори педагогика. 

В момента в детска градина „Мир”- Пловдив  се отглеждат с много любов и професионализъм 235 деца, разпределени в осем възрастови групи както следва: 

I A -30, I Б-30, II -29, III А-29 , III-Б-30, III В-30, IV А-31, IV Б -26

За  децата в детска градина „Мир”- Пловдив се грижат:

 • Генчо Биволарски - Директор
 • Елена Христова - технически секретар
 • Лидия Драганова - ЗАС
 • Пенка Илиева - домакин
 • Минка Духтева - медецинска сестра
 • Тодорка Сарийска - готвач
 • Мария Близнакова - помощник готвач
 • Красимира Сахатчиева - работник кухня
 • Вихрен Ризов - РРП
 • Татяна Бошева - учител по музика
 • Станимира Паничарска - психолог

   Екипи по групи:

  I-а    Милета Христова - старши учител

           Гергана Видева - учител в детска градина

           Стефка Табакова - пощиник-възпитател

           — — — — — — — — — — — — —

  I-б   Мирослава Янкова - старши учител

          Кристина Селикева - учител в детска градина

          Снежана Великова - помощник-възпитател

           — — — — — — — — — — — — — 

II  -     Неделка Ушева - старши учител

           Десислава Петрова - старши учител

           Красимира Иванова - помощник-възпитатeл

           — — — — — — — — — — — — —

III-а    Пенка Неделкова - старши учител

           Николина Хорозова - старши учител 

           Красимира Маркова - помощник-възпитател

            — — — — — — — — — — — — —

 III-б   Радка Митева - старши учител

           Нели Кръстева - учител в детска градина

           Катя Иванова - помощник-възпитател

           — — — — — — — — — — — — —

 III-в   Лилия Христозова - учител в детска градина

           Лидия Илчева - учител в детска градина

           Елена Захариева - помощник възпитател

            — — — — — — — — — — — — —

VI-а    Миглена Кацарова - учител в детска градина

           Мария Нанева - старши учител

           Нонка Телкийска - чистач-хигиенист

           — — — — — — — — — — — — —

VI-б   Бисера Панайотова - старши учител

           Величка Карадимитрова - учител в детска градина

           Величка Гърбучева - пощиник възпитател