ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Екип

 

От учебната 2019/2020 година всички учители в детската градина са завършили Монтесори педагогика. 

В момента в детска градина „Мир”-Пловдив  се отглеждат с много любов и професионализъм 221 деца,разпределени в осем възрастови групи както следва: 

I А-, I Б- , I-В-, II A- ,II Б-, III А-, III Б -, IV та - 

За  децата в детска градина „Мир”-Пловдив се грижат:

  • Светлана Джаникиян-Директор
  • Елена Христова-технически секретар
  • Лидия Драганова-ЗАС
  • Мария Божкова-домакин
  • Деница Такева-мед.сестра
  • Христина Димитрова-готвач
  • Тодорка Сарийска-помощник готвач
  • Мария Близнакова-работник кухня
  • Вихрен Ризов-РРП

   Екипи по групи:

I а-  Пенка Неделкова- старши учител

       Николина Хорозова- старши учител 

        Красимира Маркова-помощник-възпитател

I  б - Радка Митева- учител в детска градина

         Нели Кръстева-учител в детска градина

         Красимира Сахатчиева-помощник-възпитател

I в-  Лилия Христозова-учител в детска градина

         Вилина Янева-учител в детска градина

         Милена Иванова-Дърмонска-помощник възпитател

II-а- Миглена Кацарова-учител в детска градина

       Мария Нанева-учител в детска градина

       Нонка Телкийска-чистач-хигиенист

II-б   Бисера Панайотова-старши учител

        Величка Карадимитрова-учител в детска градина

        Величка Гърбучева-пом.възпитател

III-а  - Милета Христова-старши учител

        Гергана Видева - учител в детска градина

        Стефка Табакова - пощиник-възпитател

III-б   Мирослава Янкова-старши учител

       Милена Катермова- учител в детска градина

       Снежана Великова-помощник-възпитател

IV та–Неделка Ушева-старши учител

       Десислава Петрова-учител в детска градина

       Красимира Иванова-помощник-възпитатeл