ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Екип

 

От учебната 2019/2020 година всички учители в детската градина са завършили Монтесори педагогика. 

В момента в детска градина „Мир”-Пловдив  се отглеждат с много любов и професионализъм 233 деца,разпределени в осем възрастови групи както следва: 

I А-30, I Б-30 , I-В-29, II A-31 ,II Б-29, III А-26, III Б -26, IV та -30 

За  децата в детска градина „Мир”-Пловдив се грижат:

 • Генчо Биволарски-Директор
 • Елена Христова-технически секретар
 • Лидия Драганова-ЗАС
 • Пенка Илиева-домакин
 • Минка Духтева-мед.сестра
 • Христина Димитрова-готвач
 • Тодорка Сарийска-помощник готвач
 • Мария Близнакова-работник кухня
 • Вихрен Ризов-РРП
 • Татяна Бошева-учител по музика
 • Станимира Паничарска-психолог

   Екипи по групи:

I а-   Пенка Неделкова- старши учител

        Николина Хорозова- старши учител 

        Красимира Маркова-помощник-възпитател

I  б - Радка Митева- учител в детска градина

         Нели Кръстева-учител в детска градина

         Красимира Сахатчиева-помощник-възпитател

I в-   Лилия Христозова-учител в детска градина

         Вилина Янева-учител в детска градина

         Милена Иванова-Дърмонска-помощник възпитател

II-а- Миглена Кацарова-учител в детска градина

        Мария Нанева-учител в детска градина

        Нонка Телкийска-чистач-хигиенист

II-б  Бисера Панайотова-старши учител

        Величка Карадимитрова-учител в детска градина

        Величка Гърбучева-пом.възпитател

III-а -Милета Христова-старши учител

         Гергана Видева - учител в детска градина

         Стефка Табакова - пощиник-възпитател

III-б Мирослава Янкова-старши учител

         Милена Катермова- учител в детска градина

         Снежана Великова-помощник-възпитател

IV та–Неделка Ушева-старши учител

         Десислава Петрова-учител в детска градина

         Красимира Иванова-помощник-възпитатeл