ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Екип

От учебната 2019/2020 година всички учители в детската градина са завършили Монтесори педагогика. 

В момента в детска градина „Мир”- Пловдив  се отглеждат с много любов и професионализъм 234 деца, разпределени в осем възрастови групи както следва: 

В I A -28, I Б-28, I В -28, II А -30 , II Б-30, III А-30, III Б -30, IV -30 деца.

За  децата в детска градина „Мир”- Пловдив се грижат:

  • Генчо Биволарски - Директор
  • Елена Христова - технически секретар
  • Лидия Драганова - ЗАС
  • Мария Божкова - домакин,
  • Минка Духтева - медецинска сестра
  • Тодорка Сарийска - готвач
  • Мария Близнакова - помощник готвач
  • Красимира Сахатчиева - работник кухня
  • Тошко Минков - РП
  • Татяна Бошева - учител по музика

   Екипи по групи:

   I-а    Пенка Неделкова - старши учител

           Николина Хорозова - старши учител 

           Красимира Маркова - помощник-възпитател

            — — — — — — — — — — — — —

   I-б   Радка Митева - старши учител

           Нели Кръстева - учител в детска градина

           Катя Иванова - помощник-възпитател

           — — — — — — — — — — — — —

   I-в   Лилия Христозова - учител в детска градина

           Лидия Илчева - учител в детска градина

           Елена Захариева - помощник възпитател

           — — — — — — — — — — — — —

 II-а    Миглена Кацарова - учител в детска градина

           Мария Нанева - старши учител

           Нонка Телкийска - чистач-хигиенист

           — — — — — — — — — — — — —

  II-б   Бисера Панайотова - старши учител

           Величка Карадимитрова - учител в детска градина

           Стоянка Георгиева - пощиник възпитател

           — — — — — — — — — — — — — 

 III-а   Милета Христова - старши учител

           Гергана Видева - старши учител

           Стефка Табакова - пощиник-възпитател

           — — — — — — — — — — — — —

 III-б  Ирина Симеонова - учител в детска градина

          Кристина Селикева - учител в детска градина

          Милена Пламенова Иванова-Дърмонска - помощник-възпитател

           — — — — — — — — — — — — — 

  IV     Неделка Ушева - старши учител

           Десислава Петрова - старши учител

           Красимира Иванова - помощник-възпитатeл

           — — — — — — — — — — — — —