ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Екип

От януари 2017 година учителите:Неделка Ушева и Десислава Петрова,работещи в втора група и Лилия Христозова и Вилина Янева-трета,, вгрупа  възпитават и обучават децата по метода на Мария Монтесори.

От септември 2017 година учителите:Милета Христова и Гергана Видева ,работещи в първа,,агрупа и Мирослава Янкова и Милена Катермова -първа,,бгрупа вече възпитават децата по метода на Мария Монтесори.

От учебната 2018 година всички учители в детската градина са завършили Монтесори педагогика. 

В момента в детска градина „Мир”-Пловдив  се отглеждат с много любов и професионализъм 221 деца,разпределени в осем възрастови групи както следва: 

I А-29,I Б-29 II A-28,II Б-28, III та-28, IV A -28, IV Б -25, IV В-26 

За  децата в детска градина „Мир”-Пловдив се грижат:

  • Йорданка Начева-Директор
  • Елена Христова-технически секретар
  • Лидия Драганова-ЗАС
  • Мария Божкова-домакин
  • Деница Такева-мед.сестра
  • Христина Димитрова-готвач
  • Тодорка Сарийска-помощник готвач
  • Мария Близнакова-работник кухня
  • Вихрен Ризов-РРП

   Екипи по групи:

I-а- Миглена Кацарова-учител в детска градина

       Мария Нанева-учител в детска градина

       Нонка Телкийска-чистач-хигиенист

I-б   Бисера Панайотова-старши учител

        Величка Карадимитрова-учител в детска градина

        Величка Гърбучева-пом.възпитател

II-а  - Милета Христова-старши учител

        Гергана Видева - учител в детска градина

        Стефка Табакова - пощиник-възпитател

II-б   Мирослава Янкова-старши учител

       Милена Катермова- учител в детска градина

       Снежана Великова-помощник-възпитател

III та–Неделка Ушева-старши учител

       Десислава Петрова-учител в детска градина

       Красимира Иванова-помощник-възпитатeл

IV а-Пенка Филипова-старши учител

       Пенка Недялкова-учител в детска градина

        Красимира Маркова-помощник-възпитател

IV б- Мария Симеонова-старши учител

         Нели Кръстева-учител в детска градина

         Десислава Кацарова-помощник-възпитател

IV в- Лилия Христозова-учител в детска градина

         Вилина Янева-учител в детска градина

         Нели Борукова-помощник-възпитател