ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Допълнителни дейности

За учебната 2022/2023 г. допълнителни педагогически дейности,
който не са дейности на ДГ "Мир" са следните:

Към фирма "Данивер":

  1. Атр ателие с учител - Иванка Пелтекова
  2. Народни танци с учител - Невена Анчева
  3. Модерни танци с учител - Пламена Плачкова

Към фирма "Кронос":
     5. Футбол с учител - Eрсин Тахсин
     6. Английски език с учител - Aсена Митева