ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Допълнителни дейности

За учебната 2021/2022 г. педагогически допълнителни дейности,
който не са дейности на ДГ,,Мир са следните:

Към фирма "Данивер":

  1. Атр ателие с учител - Иванка Пелтекова
  2. Народни танци с учител - Пламена Плачкова
  3. Модерни танци с учител - Пламена Плачкова
  4. Плуване с учител - Тодор Ангелов

Към фирма "Кронос":
     5. Футбол с учител - Eрсин Тахсин
     6. Английски език с учител - Aсена Митева