ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

За нас

Целодневна детска градина „МИР” е открита през 1965 г. Детското заведение предлага подходящи условия за възпитание и обучение на децата. Разполага с отлично подготвени педагогически кадри, всеотдаен помощен персонал, отговорно и подкрепящо ръководство. Децата се обучават и възпитават по подходящи за възрастта им програмни системи. Тук те развиват обичта си към родина и език, учат се на толерантност към различията, на ред и естетика, усъвършенстват своите умения.

Детска градина „Мир“ се намира в район „Западен“, с адрес улица  „Знаме” №6. Ориентирана е в посока север - юг,разположена е на два етажа и има осем групи, половината от които са със северно изложение, а другата половина - с южно изложение. Четири от групите са разположени на първи етаж и четири на втори етаж. Външната част на сградата е боядисана в свежи цветове-лилаво и жълто, а отвътре стените са пастелно жълти. Сградата притежава три входа, като централният е от западната страна на сградата, другият е ориентиран към изток, и един от северната страна, като източният и северният са предвидени за аварийни и нямат заключваща система.

Капацитетът на детската градина към момента е 235 деца от 3 до 6- годишна възраст, разпределени в 8 възрастови групи. Детското заведение предлага подходящи условия за осъществяване на обществено предучилищно образование. Децата се обучават, възпитават и социализират по подходяща за възрастта им програмна системи по метода Монтесори, развиват обичта си към родина и език, учат се на толерантност към различията, на ред и естетика, усъвършенстват своите умения.

Детската градина е построена е на два етажа, като на първия се помещават четири занимални със спални и самостоятелни санитарни възли, офиси, кухненски блок ,медицински кабинет  изолационна и перално помещение. Тук се намира физкултурен салон, басейн и складови помещения.

Вторият етаж включва четири занимални със спални и самостоятелни санитарни възли, офиси, кабинет на директора, кабинет на ЗАС,  кабинет на домакин и технически секретар методичен кабинет и учителска стая.

Дворът на детска градина „МИР” е с млади  дървета и цветни храсти. На него са позиционирани четири детски площадки за игра, добре оформени, снабдени с пясъчници,сенници, съоръжения за игри на открито.

Детска градина „МИР”- гр. Пловдив с годините е утвърдила името си на институция, в която децата получават много внимание и любов в чудесна обстановка, за да растат любознателни, можещи и знаещи. Това прави детска градина „МИР”- гр. Пловдив предпочитано и желано място за възпитание и образование на деца.

В детската градина  стартира  Програма за въвеждане на иновативен подход за обучение,възпитание и социализация на детето,чрез прилагане на метода на Мария Монтесори през  2016 г.

През учебната 2023/2024 г. метода на Мария Монтесори ще се преподава във всички възрастови групи.