ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Нашите деца се явиха на състезанията в образователен център „Авигея“. Състезанието „Обичам български език" се проведе на 3.02.2021 г. Задачите бяха 10 и обхванаха материал в ПГ4.

Имаше задачи от лабиринт, звукови модели, текст от приказка, който да се свърже с картинка, задачи за фина моторика. https://www.avigea.net/ 

Всяко дете получи и сертификат, а отлично представилите се и медал.