ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - ГР. СОФИЯ
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГР. БУРГАС
ОБЩИНА С  У  Н  Г  У  Р  Л  А  Р  Е
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - С У Н Г У Р Л А Р Е

 

ХХ Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“,

организирана от ЦПРЛ – Общински детски комплекс, гр. Сунгурларе.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата

и учениците на МОН за учебната 2022/2023 г. и цели да съхрани и популяризира българския народен обичай „Трифон Зарезан“.

Насочен е към деца и ученици на възраст от 6 до 18 години.