ДГ Мир

Детска градина в град Пловдив

Целодневна детска градина „МИР” е открита през 1965г. Капацитетът и към момента е 221 деца от 3 до 7-годишна възраст, разпределени в 8 възрастови групи. Детското заведение предлага подходящи условия за възпитание и обучение на децата. 

Разполага с отлично подготвени педагогически кадри, всеотдаен помощен персонал, отговорно и подкрепящо ръководство. Децата се обучават и възпитават по подходящи за възрастта им програмни системи. Тук те развиват обичта си към родина и език, учат се на толерантност към различията, на ред и естетика, усъвършенстват своите умения. 

Детска градина „МИР”- гр. Пловдив с годините е утвърдила името си на институция, в която децата получават много внимание и любов в чудесна обстановка, за да растат любознателни, можещи и знаещи. Това прави детска градина „МИР”- гр. Пловдив предпочитано и желано място за възпитание и образование на деца.

 

Актуални новини