ДГ Мир

Детска градина в град Пловдив

                                    Уважаеми родители,

- Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

- Заявление за отсъствие по семейни причини

    - Временни противоепидемични мерки 

    - Насоки за организиране на дейностите в детските градини за учебната 2020/2021

     - Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия

     - Допълнителни дейности от 01.09.2020 г. - фирма "Данивер"

    - График за приемане

    - График взимане

    - Информирано съгласие

При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно !!!
 

Гореща линия за коронавирус COVID-19

за Пловдив:
0700 147 44

 
Мерки за недопускане разпространението на заразата
Постер Предпазвайте себе си и околните от заболяване Постер
 Постер - респираторен етикет


Детска градина „МИР” е открита през 1965 г. Капацитетът и към момента е 230 деца от 3 до 7-годишна възраст, разпределени в 8 възрастови групи. Детското заведение предлага подходящи условия за възпитание и обучение на децата. 

Разполага с отлично подготвени педагогически кадри, всеотдаен помощен персонал, отговорно и подкрепящо ръководство. Децата се обучават и възпитават по подходящи за възрастта им програмни системи. Тук те развиват обичта си към родина и език, учат се на толерантност към различията, на ред и естетика, усъвършенстват своите умения. 

Детска градина „МИР”- гр. Пловдив с годините е утвърдила името си на институция, в която децата получават много внимание и любов в чудесна обстановка, за да растат любознателни, можещи и знаещи. Това прави детска градина „МИР”- гр. Пловдив предпочитано и желано място за възпитание и образование на деца.

От 2016 г. в детска градина ,"Мир" е въведена система Монтесори по решение на Община Пловдив, която стартира процес за обучение , възпитание и социализация на децата в общинските детски градини. Обучението по метода на Мария Монтесори дава възможност на педагозите да надграждат и прилагат този популярен педагогически метод .

Детска градина ,,Мир" е медиатор в процеса на развитие на детето чрез свобода и личен избор. Чрез привлекателни материали за свободните и индивидуални дейноти , детето укрепва своето зараждащо се "Аз". Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми и критическо мислене. 

Актуални новини